Uudet sertifioinnit Venäjän markkinoille avaavat mahdollisuuksia

Karhulan Valimo sai helmikuussa 2018 Venäjän Merirekisterin hyväksynnän toimittaa valukomponentteja Venäjällä valmistettaviin merialuksiin.Hyväksyntä on voimassa 5 vuotta. Ensimmäiset merkittävät toimitukset ovat nyt työn alla Karhulassa: kyseessä on sarja 8000 kg:n ja 1200 kg:n teräsvaluja.

Karhulan valimo läpäisi erinomaisin pistein 87/100 ( Hyväksyntärajana on 66/100) venäläisen Atomenergomashin laatuosaston CDBMB:n laatujärjestelmäauditoinnin 16-17.5.2019. Atomenergomash on valtion energiayhtiö Rosatomin tytäryhtiö ja toimittaa kokonaisia ydinvoimaloita maailmanlaajuisesti. Karhulan Valimon tarjoamat valukomponentit menevät Venäjän ulkopuollelle toimitettavien ydinvoimaloiden jäähdytysvesijärjestelmiin. Ertyisesti duplex- ja superduplex-valut sekä super-austeniittiset teräsvalut ovat kilpailukykyisimmät näissä sovelluskohteissa.

Lisätietoja antaa:
Pekka Kemppainen
Toimitusjohtaja
+358 50 595 1870
pekka.kemppainen(a)karhulafoundry.com

Lehdistötiedote: Nimityksiä Karhulan Valimo Oy:ssa

Karhulan Valimo Oy valmistaa Kotkan Karhulassa vaativia erikoisteräs- ja rautavaluja.
Yhtiö työllistää 73 työntekijää ja 18 toimihenkilöä. Vuosiliikevaihto ylittää 10 M€ v. 2017.
Voimakkaan tiluskannan kasvun vuoksi valimo on rekrytoimassa n. 10 työntekijää lisää syksyn 2017 aikana.

Tuotanto-organisaation vahvistamiseksi ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi Yhtiö on kutsunut puolipäiväiseksi Metallurgi-laatuinsinööriksi Indewe Oy:n materiaaliteknisen asiantuntijan DI Jukka Kinnulan. Jukka on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun Teknillisestä Yliopistosta ja toiminut metallurgina ja laadunvarmistusinsinöörinä terästehtaassa, telakoilla ja off-shore- asennustyömailla eri puolilla maailmaa sekä konsultoinut teräsvalimoita. Hänen erikoisosaamistaan on hitsausmetallurgia ja hitsauksen laadunvarmistus. Jukka aloitti tehtävissään 17.10.2017. Hän raportoi toimitusjohtaja Pekka Kemppaiselle.

Lisätietoja antaa:
Pekka Kemppainen
Toimitusjohtaja
+358 50 595 1870
pekka.kemppainen(a)karhulafoundry.com

Karhulan Valimon kehitys on ihmisissä

Karhulan_Valimo_Alihankintamessut_2017

Pekka Kemppainen, Ilkka Hakala ja Jyrki Laitinen ovat intoa täynnä Alihankintamessuilla. Karhulan Valimo kasvaa ja sitä myötä rekrytoi jatkuvasti lisää henkilöstöä. Messuilla valimon omistajat tapaavat uusia ja vanhoja kontakteja sekä asiakkaita. "Olemme tavanneet useitakin mielenkiintoisia uusia potentiaalisia asiakkaita", toteaa Ilkka Hakala. Karhulan Valimolla on hyvin räätälöityjä valimoratkaisuja, jotka mahdollistavat haastavia toteutuksia.

Rekrytointeihin liityvistä toimenpiteistä ja haasteista voit lukea lisää Ylen artikkelista alla:

YRITYS ETSI KYMMENIÄ TYÖNTEKIJÖITÄ – IHMETTELEE NYT, MISSÄ TYÖTTÖMÄT: "YLI 2000 TYÖTÖNTÄ OLISI VOINUT HAKEA NÄITÄ PAIKKOJA"

Lisätietoja antaa:
Pekka Kemppainen
Toimitusjohtaja
+358 50 595 1870
pekka.kemppainen(a)karhulafoundry.com

Rekrytointeja Karhulan Valimossa

Karhulan Valimo Oy valmistaa Kotkan Karhulassa vaativia erikoisteräs- ja rautavaluja.
Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 60 työntekijää ja 15 toimihenkilöä. Vuosittainen liikevaihto ylittää 10 miljoonaa euron rajan vuonna 2017. Voimakkaan tilauskannan kasvun vuoksi valimo on rekrytoimassa 10 - 20 työntekijää lisää. Karhulan Valimo on rekrytoinut kevään aikana jo 20 työntekijää erilaisiin tuotannon tehtäviin. 

Organisaation vahvistamiseksi Yhtiö on kutsunut taloushallintoon kirjanpitäjä-palkanlaskijaksi KLT-kirjanpitäjä  Marjukka Soinisen ( 54v.). Valmistuksen läpiviennistä vastaavaksi valimoinsinööriksi on palkattu kone- ja tuotantotekniikan insinööri (AMK) Teemu Torvikoski (28v.). He aloittavat tehtävissään 4.9.2017.

Lisätietoja antaa: 
Pekka Kemppainen
050 595 1870
pekka.kemppainen@karhulafoundry.com

Tutustu Karhulan Valimon toimintaan tarkemmin tästä.

Kymeen Sanomat - Karhulan Valimo työllistää taas

Karhulan Valimon kasvu on huomioitu Kymeen Sanomissa. Tämä on loistava osoitus, että toiminta kehittyy oikeaan suuntaan. Uusien asiakkuuksien kasvanut kysyntä on luonut tarpeet näille rekrytoinneille. Valimolle etsitään laajasti erilaisia toimenkuvia. Lue koko artikkeli alla olevasta linkistä ja toisesta linkistä pääset tutustumaan avoimiin tehtäviin.

Suomen Valimotekninen Yhdistyksen artikkeli Karhulan Valimosta

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsen lehdessä on laaja artikkeli Karhulan Valimon historiasta ja kehityksestä. Alla olevan linkin kautta pääset lukemaan koko artikkelin. Voit myös ladata artikkelin. Karhulan Valimon artikkeli löytyy sivulta 6.

Karhulan Valimo on ollut aikaisemminkin historiassaan edelläkävijä teknologiassa. Karhulan Valimolla ollaan aina valmistettu vaativia valuja, kuten : paperi- ja sellukoneiden osia, vesiturbiinien runkoja ja siipiä, laivan peräsimiä, kiskokaluston osia, isoja hammaskehiä ja luonnollisesti pumpun osia – juoksupyöriä, pesiä ja kansia. Yksi vaativimmista tuotteista ovat olleet ydinvoimaloiden kiertovesijärjestelmän osat, joita on toimitettu 1966 alkaen. Nykypäivänä Karhulan Valimo on aktiivinen ja haluaa vielä enemmän tarjota asiakkailleen kumppanuutta materiaaliteknisessä kehityksessä. Kun halutaan entistä parempaa korroosionkestävyyttä väkevämmille hapoille, parempaa tulenkestävyyttä korotetuissa lämpötiloissa tai vain pomminvarmasti tiivistä valua, olemme oikea kumppani toteaa Pekka Kemppainen.  Oma roolinsa tuottavuuden parantamisessa, materiaalin ja energiankäytön tehostamisessa on Meehaniten kehittämällä ja lisensoimalla SuperCast -prosessilla, joka tullaan asentamaan Karhulan Valimoon tämän vuoden kuluessa.

Karhulan Valimoon rekrytoidaan lisää henkilöstöä kasvun vahvistamiseksi

Sulzerin Pumpputehtaan valimo siirtyi Karhulan Valimo Oy:lle syksyllä 2016. Karhulan Valimon kasvun ja uusien toimintojen myötä on syntynyt tarve luoda uusia toimenkuvia; olemmekin takaisinpalkanneet DI Heli Väänäsen vastaamaan laadun, ympäristön ja turvallisuuden järjestelmistä sekä toimimaan työsuojelupäällikkönä ja teknikko Kosti Hanski on kutsuttu tukemaan mallien kunnostusta. Helillä ja Kostilla on näistä alueista pitkällinen käytännön kokemus Karhulan valimossa.

Hitsauksella on tärkeä rooli teräsvalujen viimeistelyssä. Hitsausteknisen asiantuntemuksen ja hitsauskoordinoinnin osaamisen varmistamiseksi olemme kiinnittäneet Petteri Souru Oy:n toimimaan hitsauskoordinaattorinamme. Sourun yritys oli ensimmäinen suomalainen hitsaukseen erikoistunut insinööritoimisto.
Karhulan Valimon liiketoiminnan kasvu jatkuu ja olemme käynnistäneet lisää rekrytointeja eri tehtäviin. Haemme syksyn kuluessa 10 – 20 henkilöä moninaisiin tuotantotehtäviin. Työhalu ja -tarmo sekä oppimiskyky ja sopiva monipuolinen osaaminen ovat tärkeimmät kriteerit palkkaamiseen.

Haemme tuotantoinsinööriä vastaamaan tuotannon läpimenosta ja tuottavuuden kehittämisestä ja toimimaan työnjohdon esimiehenä. Tarvitsemme myös laatuinsinöörin, jolla tulisi olla metallurginen pohjakoulutus ja kokemusta laadunvalvonnan menetelmistä.

Positiivinen vire markkinoilla ja asiakkaiden kiinnostus Karhulan Valimon tarjontaan luo mahdollisuuksia palkata lisää henkilöstöä. Olemme innoissamme näistä mahdollisuuksista, koska mielenkiinto markkinoilla näyttää lisääntyvän.

Karhula_Foundry_partners


Karhulan Valimon tuotanto jatkaa kasvua

karhula-foundry-casting-components-ductile

Karhulan Valimon toiminta jatkaa kehittymistään; tästä osoituksena tuotanto onkin kasvanut merkittävästi vuoden 2017 kevään aikana. Kun tuotannon volyymi oli syksyllä 2016 noin 400.000 - 500.000 € / kk, on se kaksinkertaistunut yli 800.000 €:n / kk tasolle. Isona tekijänä tälle on ennen kaikkea Sulzerin valujen ja mallien palautukset niistä valimoista, missä niitä oli suunniteltu tehtäväksi ja toisaalta heidän merkittävästi kasvanut oma tuotanto. Tilaukset ovat kattaneet laajan kirjon eri valutyyppejä ja materiaaleja, kuten erikoisteräsvaluja. Uusia asiakkuuksia Valimo on saanut Suomesta kuljetusvälineteollisuudesta, energia-alalta ja prosessiteollisuudesta. Olemme onnistuneet avaamaan kauppaa myös Venäjälle. 

Olemme onnistuneet kasvattamaan toimitusvolyymia tuottavuuden parantamisella sekä yli 20 henkilön uudelleen palkkauksella. Työntekijät ovat vanhoja valimon työntekijöitä. Tämä tuntuu erityisen hienolta tarjota näille ihmisille mahdollisuus palata Karhulan Valimon palvelukseen. Samalla on myös tehty yhteistyötä alihankkijoiden kanssa tiettyjen toimintojen osalta. Loppu vuosi näyttää myös hyvältä Sulzerin sekä uusien asiakkuuksien osalta.  

Karhulan Valimo on suomalainen erikoisvalimo, joka tuottaa asiakkailleen vaativia valuja kansainvälisille markkinoille. Vahvuuksiamme ovat teräsvalut, Meehanite-teknologia, metallivalut ja erilaiset erikoisvalut. Karhulan Valimo on perustettu vuonna 2016 ja työllistämme tällä hetkellä yli 50 valimoalan ammattilaista. Valimomme sijaitsee Kotkassa, josta palvelemme suomalaisia kuten myös kansainvälisiä asiakkaitamme. Karhulan Valimon palveluihin voitte tutustua vierailemalla tarjonta-sivuillamme.

Ilkka Hakala antaa mielellään lisätietoja Karhulan Valimon kehityksestä sekä palveluista.
ilkka.hakala@karhulafoundry.com
+358 400 824 696

Rolls-Royce ja Karhulan Valimo yhteistyöhön

Torstai 8.12.2016 oli tärkeä päivä Karhulan Valimiolle. Rolls-Royce teki yrityksen ensimmäisen ulkoisen tilauksen vesisuihkulaitteiden osista. Tämä oli hyvä avaus merkittävälle globaalille valmistajalle, toteaa Karhulan Valimon markkinointijohtaja Ilkka Hakala. Kun isot toimijat, kuten Rolls-Royce huomaavat meidät, antaa se vahvistuksen, että teemme oikeita asioita. Tähän kumuloituu usean ihmisen monen kuukauden kova työ. Saamme hyvän vanhan asiakkaan takaisin ja valmistusta takaisin Suomeen. Karhulan Valimon toiminta on ollut aktiivista kesästä 2016 lähtien.

Lisää voit lukea Karhulan Valimon tarjonnasta tästä →

Lisää tietoa:

Ilkka Hakala
+358 400 824 696
ilkka.hakala@karhulafoundry.com

Karhulan Valimo Alihankintamessuilla

Kolmen päivän Alihankintamessut ovat ohi ja haluamme kiittää kaikkia messuilla tapaamiamme ihmisiä ja yrityksiä. Messut olivat meille loistava menestys ja saimmekin paljon uusia kontakteja. Kiitos myös Kotkan kaupungille, kun otitte meidät osastolle. Karhulan Valimo kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa valimotoimintaa ja messuilla saimme loistavia ajatuksia tulevaisuutta ajatellen.

Karhula Foundry_Ilkka Hakala_Pekka Kemppainen_Alihankinta 2016

Karhulan Valimo Ylen uutisissa

Karhulan Valimosta on juttu Ylen uutisissa. Artikkeli lyhyesti: 

  • Karhulan Valimo jatkaa Sulzerilta ostamaansa valimotoimintaa Kotkassa

  • Valimon toimitusjohtaja Pekka Kemppainen sanoo, että yhtiö tavoittelee liikevaihdon kolminkertaistamista muutamassa vuodessa

  • Uusia työntekijöitä yhtiö palkannee vielä ennen vuodenvaihdetta

  • Yhtiö hakee uusia asiakkaita eri teollisuuden aloilta

    Ylen koko artikkeli on luettavissa tästä.

Karhulan valimo vaihtaa omistajaa

Sulzer Pumps Finland Oy:n Karhulan valimon myynti on vahvistunut. Kauppaan kuuluu Karhulan valimon koko toiminta, tilat, koneet ja henkilöstö. Uusi omistaja on Karhulan Valimo Oy, valimoammattilaisten Pekka Kemppaisen, Ilkka Hakalan ja Jyrki Laitisen perustama uusi yhtiö. Valimo siirtyy uudelle omistajalle 19. syyskuuta 2016. 

Kaupan vahvistumishetkellä voimassa olleet työsuhteet siirtyvät Karhulan Valimo Oy:lle. Jatkossa Karhulan Valimo Oy työllistää osan valimon nykyisistä työntekijöistä, noin 50 henkilöä. Sulzerin sisäisillä siirroilla valimolta on työllistynyt 20 henkilöä.   
Sulzer ilmoitti joulukuussa 2015 sulkevansa Karhulan valimon syyskuun 2016 loppuun mennessä ja irtisanovansa sen koko henkilöstön. Yhtiö on tyytyväinen kauppaan, joka mahdollistaa valimotoiminnan jatkumisen Karhulassa. Sulzer hankkii jatkossa valut sekä uudesta Karhulan Valimosta että maailmanlaajuisesta alihankintaverkostosta.
Suomessa Sulzerilla on toimintaa kuudella paikkakunnalla. Karhulassa on pumpputehdas, tuotekehitys, myynti, tukitoiminnot ja huoltokeskus. Helsingissä on myyntikonttori ja Espoossa jätevedenkäsittelylaitteiden tuotekehitysosasto. Raumalla Sulzerilla on mekaanisten tiivisteiden valmistus- ja huoltoyksikkö. Huoltokeskuksia yhtiöllä on lisäksi Mäntässä ja Oulussa. Sulzer työllistää valimon luovutuksen jälkeen Suomessa yhteensä noin 440 henkilöä.

Sulzer perustettiin 1834 ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Sveitsin Winterthurissa. Sulzerin erikoisosaamista ovat pumppausratkaisut, pyörivien laitteiden ylläpito- ja huoltopalvelut sekä erotus-, reaktio- ja sekoitusteknologia. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja toimittaa pumppausratkaisuja ja -laitteita maailmanlaajuisesti. Voimakas panostus nestedynamiikan, prosessilaitteiden ja erikoismateriaalien sekä luotettavien huoltopalvelujen kehittämiseen tekee Sulzerista johtavan toimittajan päämarkkinoillaan, jotka ovat öljy- ja kaasuteollisuus, voimantuotanto ja veden käsittely, sellu- ja paperiteollisuus mukaan lukien. Sulzer palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisen tuotanto-, myynti- ja huoltoverkostonsa avulla yli 170 paikkakunnalla ja on vahvasti läsnä myös kasvavilla markkinoilla. Vuonna 2015 Sulzerin liikevaihto oli noin 3 miljardia Sveitsin frangia ja yhtiö työllisti noin 14 000 henkilöä. www.sulzer.com

Tiedustelut:
Markku Koponen, toimitusjohtaja, Sulzer Pumps Finland Oy
Puhelin: +358 10 234 3320, markku.koponen@sulzer.com

Pekka Kemppainen, toimitusjohtaja, Karhulan Valimo Oy
Puhelin: +358 50 595 1870, pekka.kemppainen@meehanite.org