Karhulan Valimo Oy:n tietosuojaselosteet

Alla on luettavissa Karhulan Valimon ylläpitämien henkilörekisterien tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteissa on kuvailtu Karhulan Valimon hallinnoimat henkilörekisterien sisältämät tiedot, tietojen käyttötarkoitus ja suojauksen periaatteet. Tietosuojaselosteet sisältävät myös tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään yhdenmukaisiin käyttötarkoituksiin.