Tietosuojaseloste - Työnhakijatietokanta

Henkilötietolaki  (523/1999) 10 § ja 24 § 4.7.2017
GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 - 27.4.2016


1. Rekisterin pitäjä
Nimi: Karhulan Valimo Oy (2765734-4)
Osoite: Pajatie 91, 48600 Kotka
Muut yhteystiedot: 050 595 1870, etunimi.sukunimi@karhulafoundry.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Ilkka Hakala
Osoite: Pajatie 91, 48600 Kotka
Muut yhteystiedot: 0400 824 696, ilkka.hakala@karhulafoundry.com

3. Rekisterin nimi
Karhulan Valimon työnhakijatietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus
Työnhakijatietokannan tarkoitus on kerätä työnhakijoiden tietoa rekrytointitarpeita varten. Tietoja käsitellään vain rekrytointitarkoituksiin.
Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

5. Rekisterin tietosisältö
Työnhakijakohtaisesti kerätään seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinpaikka, työkokemus, koulutustaustat, kurssit, kiinnostuksen kohteet ja hakemusteksti. Työnhakija määrittää annettavien tietojen laajuuden työkokemusta, koulutusta, kursseja, kiinnostuksen kohteita ja hakemustekstiä kirjatessa. Hakemuksia säilytetään kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan tietokannasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijatietokannan tiedot antaa työnhakija täyttäessään työnhakulomakkeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Työnhakijatietoja käsittelee vain Karhulan Valimo Oy:n työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä rekrytointien kanssa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään käytön jälkeen.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantaan, jonka käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa ja on vain yhden henkilön käytössä. Tietokannan suojauksessa käytetään korkeita laatuvaatimuksia.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella, joka on rekisteröinyt tietonsa työnhakijatietokantaan, on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: ilkka.hakala@karhulafoundry.com

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella, joka on rekisteröinyt tietonsa työnhakijatietokantaan, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista. Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: ilkka.hakala@karhulafoundry.com

12. Muut henkilö tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
  • Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua rekrytointiprosessin tai työsuhteen aikana luotua tietoa rekisteröidystä.   
  • Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi.
  • Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: ilkka.hakala@karhulafoundry.com
Voimme pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista.
Pyydetyt tiedot toimitetaan 1 kuukauden sisään pyynnöstä. 

13. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme työnhakijan henkilötiedot enintään yhden vuoden ajan. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistämme.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

TAKAISIN