Karhulan Valimon tuotanto jatkaa kasvua / Karhula Foundry’s production continues on a growth path

karhula-foundry-casting-components-ductile.jpg

Karhulan Valimon toiminta jatkaa kehittymistään; tästä osoituksena tuotanto onkin kasvanut merkittävästi vuoden 2017 kevään aikana. Kun tuotannon volyymi oli syksyllä 2016 noin 400.000 - 500.000 € / kk, on se kaksinkertaistunut yli 800.000 €:n / kk tasolle. Isona tekijänä tälle on ennen kaikkea Sulzerin valujen ja mallien palautukset niistä valimoista, missä niitä oli suunniteltu tehtäväksi ja toisaalta heidän merkittävästi kasvanut oma tuotanto. Tilaukset ovat kattaneet laajan kirjon eri valutyyppejä ja materiaaleja, kuten erikoisteräsvaluja. Uusia asiakkuuksia Valimo on saanut Suomesta kuljetusvälineteollisuudesta, energia-alalta ja prosessiteollisuudesta. Olemme onnistuneet avaamaan kauppaa myös Venäjälle. 

Olemme onnistuneet kasvattamaan toimitusvolyymia tuottavuuden parantamisella sekä yli 20 henkilön uudelleen palkkauksella. Työntekijät ovat vanhoja valimon työntekijöitä. Tämä tuntuu erityisen hienolta tarjota näille ihmisille mahdollisuus palata Karhulan Valimon palvelukseen. Samalla on myös tehty yhteistyötä alihankkijoiden kanssa tiettyjen toimintojen osalta. Loppu vuosi näyttää myös hyvältä Sulzerin sekä uusien asiakkuuksien osalta.  

Karhulan Valimo on suomalainen erikoisvalimo, joka tuottaa asiakkailleen vaativia valuja kansainvälisille markkinoille. Vahvuuksiamme ovat teräsvalut, Meehanite-teknologia, metallivalut ja erilaiset erikoisvalut. Karhulan Valimo on perustettu vuonna 2016 ja työllistämme tällä hetkellä yli 50 valimoalan ammattilaista. Valimomme sijaitsee Kotkassa, josta palvelemme suomalaisia kuten myös kansainvälisiä asiakkaitamme. Karhulan Valimon palveluihin voitte tutustua vierailemalla tarjonta-sivuillamme.

Ilkka Hakala antaa mielellään lisätietoja Karhulan Valimon kehityksestä sekä palveluista.
ilkka.hakala@karhulafoundry.com
+358 400 824 696

  

Karhula Foundry’s production continues on a growth path

Karhula Foundry’s operation continue to develop and as demonstration of this production capacity has grown significantly during the spring of 2017. When production volumes during Q3-Q4 2017 were approximately 400.000 - 500.000 €  per month, it has now doubled to over 800 000 € monthly level. A big contributor to this above all else has been the return of Sulzer’s castings from foundries where the castings were originally planned. Also a major factor to this growth is increase in our own production. New orders have covered a wide array of casting types and materials such as specialized steel castings. In Finland new customers have been attained from the transportation product-, energy- and process industry. We have also been able to open business in Russia.  

We have succeeded to grow our delivery volumes by enhancing productivity and also by rehiring 20 people to the foundry. These people are old employees of the foundry. This is an especially great feeling to be able to offer these people the possibility to return home to Karhula Foundry. At the same time we have initiated cooperation with subcontractors on specific functions. The rest of the year’s outlook is very promising concerning Sulzer and other new customers.  

Karhula Foundry is a Finnish special foundry producing demanding castings to its customers in international markets. Our strengths include steel castings, Meehanite-technology, different metal castings and various specialized castings. Karhula Foundry was founded in 2016 and currently we employ over 50 foundry and castings professionals.  Our foundry is located in Kotka from where we service our customers in Finland as well as abroad. Learn more about Karhula Foundry's service by visiting our offering-page. 

Ilkka Hakala is happy to give additional information concerning Karhula Foundry’s development and services. 
ilkka.hakala@karhulafoundry.com
+358 400 824 696