Karhulan Valimon asiantuntijuus kehittyy - uusia sertifiointeja

DNV GL Business Assurance Finland on myöntänyt Karhulan Valimo Oy:lle laatu-, ympäristö- sekä työterveys ja turvallisuussertifikaatit. Sertifikaatit laadunhallintajärjestemälle ISO9001:2008, ympäristöjohtamisjärjestelmälle ISO 14001:2004 sekä työterveys ja turvallisuusjohtamisjärjestelmälle OHSAS 18001:2007 ovat voimassa 13.1.2017 alkaen.

DNV GL Business Assurance Finland has certified Karhula Foundry Oy. Certificates for the Quality Management System standard: ISO 9OO1:2OO8, Environmental Management System standard: ISO 14OO1:2OO4 and Occupational Health and Safety Management System standard: OHSAS 18OO1:2OO7 are valid from the 13 January 2017.