Lehdistötiedote: Nimityksiä Karhulan Valimo Oy:ssa

Karhulan Valimo Oy valmistaa Kotkan Karhulassa vaativia erikoisteräs- ja rautavaluja.
Yhtiö työllistää 73 työntekijää ja 18 toimihenkilöä. Vuosiliikevaihto ylittää 10 M€ v. 2017.
Voimakkaan tiluskannan kasvun vuoksi valimo on rekrytoimassa n. 10 työntekijää lisää syksyn 2017 aikana.

Tuotanto-organisaation vahvistamiseksi ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi Yhtiö on kutsunut puolipäiväiseksi Metallurgi-laatuinsinööriksi Indewe Oy:n materiaaliteknisen asiantuntijan DI Jukka Kinnulan. Jukka on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun Teknillisestä Yliopistosta ja toiminut metallurgina ja laadunvarmistusinsinöörinä terästehtaassa, telakoilla ja off-shore- asennustyömailla eri puolilla maailmaa sekä konsultoinut teräsvalimoita. Hänen erikoisosaamistaan on hitsausmetallurgia ja hitsauksen laadunvarmistus. Jukka aloitti tehtävissään 17.10.2017. Hän raportoi toimitusjohtaja Pekka Kemppaiselle.

Lisätietoja antaa:
Pekka Kemppainen
Toimitusjohtaja
+358 50 595 1870
pekka.kemppainen(a)karhulafoundry.com

Karhulan Valimon kehitys on ihmisissä

Karhulan_Valimo_Alihankintamessut_2017

Pekka Kemppainen, Ilkka Hakala ja Jyrki Laitinen ovat intoa täynnä Alihankintamessuilla. Karhulan Valimo kasvaa ja sitä myötä rekrytoi jatkuvasti lisää henkilöstöä. Messuilla valimon omistajat tapaavat uusia ja vanhoja kontakteja sekä asiakkaita. "Olemme tavanneet useitakin mielenkiintoisia uusia potentiaalisia asiakkaita", toteaa Ilkka Hakala. Karhulan Valimolla on hyvin räätälöityjä valimoratkaisuja, jotka mahdollistavat haastavia toteutuksia. 

Rekrytointeihin liityvistä toimenpiteistä ja haasteista voit lukea lisää Ylen artikkelista alla:

Yritys etsi kymmeniä työntekijöitä – ihmettelee nyt, missä työttömät: "Yli 2000 työtöntä olisi voinut hakea näitä paikkoja"

Lisätietoja antaa:
Pekka Kemppainen
Toimitusjohtaja
+358 50 595 1870
pekka.kemppainen(a)karhulafoundry.com

Rekrytointeja Karhulan Valimossa

Karhulan Valimo Oy valmistaa Kotkan Karhulassa vaativia erikoisteräs- ja rautavaluja.
Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 60 työntekijää ja 15 toimihenkilöä. Vuosittainen liikevaihto ylittää 10 miljoonaa euron rajan vuonna 2017. Voimakkaan tilauskannan kasvun vuoksi valimo on rekrytoimassa 10 - 20 työntekijää lisää. Karhulan Valimo on rekrytoinut kevään aikana jo 20 työntekijää erilaisiin tuotannon tehtäviin. 

Organisaation vahvistamiseksi Yhtiö on kutsunut taloushallintoon kirjanpitäjä-palkanlaskijaksi KLT-kirjanpitäjä  Marjukka Soinisen ( 54v.). Valmistuksen läpiviennistä vastaavaksi valimoinsinööriksi on palkattu kone- ja tuotantotekniikan insinööri (AMK) Teemu Torvikoski (28v.). He aloittavat tehtävissään 4.9.2017.

Lisätietoja antaa: 
Pekka Kemppainen
050 595 1870
pekka.kemppainen@karhulafoundry.com

Tutustu Karhulan Valimon toimintaan tarkemmin tästä.


 

Kymeen Sanomat - Karhulan Valimo työllistää taas

Karhulan Valimon kasvu on huomioitu Kymeen Sanomissa. Tämä on loistava osoitus, että toiminta kehittyy oikeaan suuntaan. Uusien asiakkuuksien kasvanut kysyntä on luonut tarpeet näille rekrytoinneille. Valimolle etsitään laajasti erilaisia toimenkuvia.  Lue koko artikkeli alla olevasta linkistä ja toisesta linkistä pääset tutustumaan avoimiin tehtäviin. 
 

Suomen Valimotekninen Yhdistyksen artikkeli Karhulan Valimosta

Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsen lehdessä on laaja artikkeli Karhulan Valimon historiasta ja kehityksestä. Alla olevan linkin kautta pääset lukemaan koko artikkelin. Voit myös ladata artikkelin. Karhulan Valimon artikkeli löytyy sivulta 6.

Karhulan Valimo on ollut aikaisemminkin historiassaan edelläkävijä teknologiassa. Karhulan Valimolla ollaan aina valmistettu vaativia valuja, kuten : paperi- ja sellukoneiden osia, vesiturbiinien runkoja ja siipiä, laivan peräsimiä, kiskokaluston osia, isoja hammaskehiä ja luonnollisesti pumpun osia – juoksupyöriä, pesiä ja kansia. Yksi vaativimmista tuotteista ovat olleet ydinvoimaloiden kiertovesijärjestelmän osat, joita on toimitettu 1966 alkaen. Nykypäivänä Karhulan Valimo on aktiivinen ja haluaa vielä enemmän tarjota asiakkailleen kumppanuutta materiaaliteknisessä kehityksessä. Kun halutaan entistä parempaa korroosionkestävyyttä väkevämmille hapoille, parempaa tulenkestävyyttä korotetuissa lämpötiloissa tai vain pomminvarmasti tiivistä valua, olemme oikea kumppani toteaa Pekka Kemppainen.  Oma roolinsa tuottavuuden parantamisessa, materiaalin ja energiankäytön tehostamisessa on Meehaniten kehittämällä ja lisensoimalla SuperCast -prosessilla, joka tullaan asentamaan Karhulan Valimoon tämän vuoden kuluessa.

Karhulan Valimoon rekrytoidaan lisää henkilöstöä kasvun vahvistamiseksi

Sulzerin Pumpputehtaan valimo siirtyi Karhulan Valimo  Oy:lle syksyllä 2016. Karhulan Valimon kasvun ja uusien toimintojen myötä on syntynyt tarve luoda uusia toimenkuvia; olemmekin takaisinpalkanneet DI Heli Väänäsen vastaamaan laadun, ympäristön ja turvallisuuden järjestelmistä sekä toimimaan työsuojelupäällikkönä ja teknikko Kosti Hanski on kutsuttu tukemaan mallien kunnostusta. Helillä ja Kostilla on näistä alueista pitkällinen käytännön kokemus Karhulan valimossa. 
 
Hitsauksella on tärkeä rooli teräsvalujen viimeistelyssä. Hitsausteknisen asiantuntemuksen ja hitsauskoordinoinnin osaamisen varmistamiseksi olemme kiinnittäneet Petteri Souru Oy:n toimimaan hitsauskoordinaattorinamme. Sourun yritys oli ensimmäinen suomalainen hitsaukseen erikoistunut insinööritoimisto.
Karhulan Valimon liiketoiminnan kasvu jatkuu ja olemme käynnistäneet lisää rekrytointeja eri tehtäviin. Haemme syksyn kuluessa 10 – 20 henkilöä moninaisiin tuotantotehtäviin. Työhalu ja -tarmo sekä oppimiskyky ja sopiva monipuolinen osaaminen ovat tärkeimmät kriteerit palkkaamiseen.  
 
Haemme tuotantoinsinööriä vastaamaan tuotannon läpimenosta ja tuottavuuden kehittämisestä ja toimimaan työnjohdon esimiehenä. Tarvitsemme myös laatuinsinöörin, jolla tulisi olla metallurginen pohjakoulutus ja kokemusta laadunvalvonnan menetelmistä. 
 
Positiivinen vire markkinoilla ja asiakkaiden kiinnostus Karhulan Valimon tarjontaan luo mahdollisuuksia palkata lisää henkilöstöä. Olemme innoissamme näistä mahdollisuuksista, koska mielenkiinto markkinoilla näyttää lisääntyvän.

Avoimiin työpaikkoihin voitte tutustua verkkosivuillamme. 

Karhulan_Valimo_rekrytointi

Karhulan Valimon tuotanto jatkaa kasvua / Karhula Foundry’s production continues on a growth path

karhula-foundry-casting-components-ductile.jpg

Karhulan Valimon toiminta jatkaa kehittymistään; tästä osoituksena tuotanto onkin kasvanut merkittävästi vuoden 2017 kevään aikana. Kun tuotannon volyymi oli syksyllä 2016 noin 400.000 - 500.000 € / kk, on se kaksinkertaistunut yli 800.000 €:n / kk tasolle. Isona tekijänä tälle on ennen kaikkea Sulzerin valujen ja mallien palautukset niistä valimoista, missä niitä oli suunniteltu tehtäväksi ja toisaalta heidän merkittävästi kasvanut oma tuotanto. Tilaukset ovat kattaneet laajan kirjon eri valutyyppejä ja materiaaleja, kuten erikoisteräsvaluja. Uusia asiakkuuksia Valimo on saanut Suomesta kuljetusvälineteollisuudesta, energia-alalta ja prosessiteollisuudesta. Olemme onnistuneet avaamaan kauppaa myös Venäjälle. 

Olemme onnistuneet kasvattamaan toimitusvolyymia tuottavuuden parantamisella sekä yli 20 henkilön uudelleen palkkauksella. Työntekijät ovat vanhoja valimon työntekijöitä. Tämä tuntuu erityisen hienolta tarjota näille ihmisille mahdollisuus palata Karhulan Valimon palvelukseen. Samalla on myös tehty yhteistyötä alihankkijoiden kanssa tiettyjen toimintojen osalta. Loppu vuosi näyttää myös hyvältä Sulzerin sekä uusien asiakkuuksien osalta.  

Karhulan Valimo on suomalainen erikoisvalimo, joka tuottaa asiakkailleen vaativia valuja kansainvälisille markkinoille. Vahvuuksiamme ovat teräsvalut, Meehanite-teknologia, metallivalut ja erilaiset erikoisvalut. Karhulan Valimo on perustettu vuonna 2016 ja työllistämme tällä hetkellä yli 50 valimoalan ammattilaista. Valimomme sijaitsee Kotkassa, josta palvelemme suomalaisia kuten myös kansainvälisiä asiakkaitamme. Karhulan Valimon palveluihin voitte tutustua vierailemalla tarjonta-sivuillamme.

Ilkka Hakala antaa mielellään lisätietoja Karhulan Valimon kehityksestä sekä palveluista.
ilkka.hakala@karhulafoundry.com
+358 400 824 696

  

Karhula Foundry’s production continues on a growth path

Karhula Foundry’s operation continue to develop and as demonstration of this production capacity has grown significantly during the spring of 2017. When production volumes during Q3-Q4 2017 were approximately 400.000 - 500.000 €  per month, it has now doubled to over 800 000 € monthly level. A big contributor to this above all else has been the return of Sulzer’s castings from foundries where the castings were originally planned. Also a major factor to this growth is increase in our own production. New orders have covered a wide array of casting types and materials such as specialized steel castings. In Finland new customers have been attained from the transportation product-, energy- and process industry. We have also been able to open business in Russia.  

We have succeeded to grow our delivery volumes by enhancing productivity and also by rehiring 20 people to the foundry. These people are old employees of the foundry. This is an especially great feeling to be able to offer these people the possibility to return home to Karhula Foundry. At the same time we have initiated cooperation with subcontractors on specific functions. The rest of the year’s outlook is very promising concerning Sulzer and other new customers.  

Karhula Foundry is a Finnish special foundry producing demanding castings to its customers in international markets. Our strengths include steel castings, Meehanite-technology, different metal castings and various specialized castings. Karhula Foundry was founded in 2016 and currently we employ over 50 foundry and castings professionals.  Our foundry is located in Kotka from where we service our customers in Finland as well as abroad. Learn more about Karhula Foundry's service by visiting our offering-page. 

Ilkka Hakala is happy to give additional information concerning Karhula Foundry’s development and services. 
ilkka.hakala@karhulafoundry.com
+358 400 824 696


 

Karhulan Valimon asiantuntijuus kehittyy - uusia sertifiointeja

DNV GL Business Assurance Finland on myöntänyt Karhulan Valimo Oy:lle laatu-, ympäristö- sekä työterveys ja turvallisuussertifikaatit. Sertifikaatit laadunhallintajärjestemälle ISO9001:2008, ympäristöjohtamisjärjestelmälle ISO 14001:2004 sekä työterveys ja turvallisuusjohtamisjärjestelmälle OHSAS 18001:2007 ovat voimassa 13.1.2017 alkaen.

DNV GL Business Assurance Finland has certified Karhula Foundry Oy. Certificates for the Quality Management System standard: ISO 9OO1:2OO8, Environmental Management System standard: ISO 14OO1:2OO4 and Occupational Health and Safety Management System standard: OHSAS 18OO1:2OO7 are valid from the 13 January 2017.

Rolls-Royce and Karhula Foundry into cooperation

Thursday 8.12.2016 was an important day for Karhula Foundry. Rolls-Royce placed the company's first external order for waterjet parts. This was a good opening of a major global manufacturer, says Karhula Foundry's marketing director Ilkka Hakala. When larger players like Rolls-Royce notice us, we feel we are doing the right things. This accumulates many months of hard work by many people. We get an old good customer back and get manufacturing back to Finland. Karhula Foundry has been active in its new operations from the summer of 2016.

Read more about Karhula Foundry's offering here. 

More info:
Ilkka Hakala
+358 400 824 696
ilkka.hakala@karhulafoundry,com

Karhulan Valimo Alihankintamessuilla

Kolmen päivän Alihankintamessut ovat ohi ja haluamme kiittää kaikkia messuilla tapaamiamme ihmisiä ja yrityksiä. Messut olivat meille loistava menestys ja saimmekin paljon uusia kontakteja. Kiitos myös Kotkan kaupungille, kun otitte meidät osastolle. Karhulan Valimo kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja toteuttaa valimotoimintaa ja messuilla saimme loistavia ajatuksia tulevaisuutta ajatellen. 

The three day Alihankinta expo is now over and we want to thank everyone we met there. For us the whole expo was a great success and we have many new contacts to work with. We also would like to thank the city of Kotka for having us at your stand. We at Karhula Foundry are continuisly developing innovative ways to conduct demanding castings and we have many new ideas for the future. 

 

Karhula Foundry_Ilkka Hakala_Pekka Kemppainen_Alihankinta 2016

Karhulan Valimo Ylen uutisissa

Karhulan Valimosta on juttu Ylen uutisissa. Artikkeli lyhyesti: 

  • Karhulan Valimo jatkaa Sulzerilta ostamaansa valimotoimintaa Kotkassa
  • Valimon toimitusjohtaja Pekka Kemppainen sanoo, että yhtiö tavoittelee liikevaihdon kolminkertaistamista muutamassa vuodessa
  • Uusia työntekijöitä yhtiö palkannee vielä ennen vuodenvaihdetta
  • Yhtiö hakee uusia asiakkaita eri teollisuuden aloilta

    Ylen koko artikkeli on luettavissa tästä.

Karhulan valimo vaihtaa omistajaa

Sulzer Pumps Finland Oy:n Karhulan valimon myynti on vahvistunut. Kauppaan kuuluu Karhulan valimon koko toiminta, tilat, koneet ja henkilöstö. Uusi omistaja on Karhulan Valimo Oy, valimoammattilaisten Pekka Kemppaisen, Ilkka Hakalan ja Jyrki Laitisen perustama uusi yhtiö. Valimo siirtyy uudelle omistajalle 19. syyskuuta 2016. 

Kaupan vahvistumishetkellä voimassa olleet työsuhteet siirtyvät Karhulan Valimo Oy:lle. Jatkossa Karhulan Valimo Oy työllistää osan valimon nykyisistä työntekijöistä, noin 50 henkilöä. Sulzerin sisäisillä siirroilla valimolta on työllistynyt 20 henkilöä.   
Sulzer ilmoitti joulukuussa 2015 sulkevansa Karhulan valimon syyskuun 2016 loppuun mennessä ja irtisanovansa sen koko henkilöstön. Yhtiö on tyytyväinen kauppaan, joka mahdollistaa valimotoiminnan jatkumisen Karhulassa. Sulzer hankkii jatkossa valut sekä uudesta Karhulan Valimosta että maailmanlaajuisesta alihankintaverkostosta.
Suomessa Sulzerilla on toimintaa kuudella paikkakunnalla. Karhulassa on pumpputehdas, tuotekehitys, myynti, tukitoiminnot ja huoltokeskus. Helsingissä on myyntikonttori ja Espoossa jätevedenkäsittelylaitteiden tuotekehitysosasto. Raumalla Sulzerilla on mekaanisten tiivisteiden valmistus- ja huoltoyksikkö. Huoltokeskuksia yhtiöllä on lisäksi Mäntässä ja Oulussa. Sulzer työllistää valimon luovutuksen jälkeen Suomessa yhteensä noin 440 henkilöä.

Sulzer perustettiin 1834 ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Sveitsin Winterthurissa. Sulzerin erikoisosaamista ovat pumppausratkaisut, pyörivien laitteiden ylläpito- ja huoltopalvelut sekä erotus-, reaktio- ja sekoitusteknologia. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja toimittaa pumppausratkaisuja ja -laitteita maailmanlaajuisesti. Voimakas panostus nestedynamiikan, prosessilaitteiden ja erikoismateriaalien sekä luotettavien huoltopalvelujen kehittämiseen tekee Sulzerista johtavan toimittajan päämarkkinoillaan, jotka ovat öljy- ja kaasuteollisuus, voimantuotanto ja veden käsittely, sellu- ja paperiteollisuus mukaan lukien. Sulzer palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisen tuotanto-, myynti- ja huoltoverkostonsa avulla yli 170 paikkakunnalla ja on vahvasti läsnä myös kasvavilla markkinoilla. Vuonna 2015 Sulzerin liikevaihto oli noin 3 miljardia Sveitsin frangia ja yhtiö työllisti noin 14 000 henkilöä. www.sulzer.com

Tiedustelut:
Markku Koponen, toimitusjohtaja, Sulzer Pumps Finland Oy
Puhelin: +358 10 234 3320, markku.koponen@sulzer.com

Pekka Kemppainen, toimitusjohtaja, Karhulan Valimo Oy
Puhelin: +358 50 595 1870, pekka.kemppainen@meehanite.org